TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań Grudzień 2018

Wałach, 13 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 20.000 zł, podbicie kończyny prawej piersiowej. Wypłacone odszkodowanie 580,00 zł.

Wałach, 5 lat, skoki, ubezpieczona wartość 15.500 zł, lewostronne porażenie krtani, leczenie operacyjne .  Wypłacone odszkodowanie 3.272,49 zł.

Wałach, 7 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość 3.500 zł, eutanazja w wyniku wieloodlamowego złamania kończyny lewej miednicznej  . Wypłacone odszkodowanie 3.500,00 zł.

Klacz, 8 lat, wkkw, ubezpieczona wartość 50.000 zł, kulawizna lewej kończyny piersiowej, leczona metodą IRAP. Wypłacone  odszkodowanie 6.530,00 zł.

 

Wypłaty odszkodowań listopad 2018

Wałach , 7 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 12.000 zł, kolka nieoperacyjna, leczenie szpitalne. Wypłacone odszkodowanie 2.634,22 zł.

Wałach, 13 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 20.000 zł, dyfuzyjne uszkodzenie głowy dodatkowej zginacza palca kończyny lewej piersiowej.  Wypłacone odszkodowanie 4.675,00 zł.

Wałach, 6 lat, WKKW, ubezpieczona  wartość 45.000 zł, uraz kończyny prawej piersiowej w okolicy podpęcia . Wypłacone odszkodowanie 1.155,00 zł.

Klacz, 9 lat, hodowla, ubezpieczona wartość 30.000 zł, poronienie źrebaka o wartości 3.000 euro. Wypłacone  odszkodowanie 15.477,84 zł.

Klacz, 9 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 15.000 zł, bakteryjne zapalenie jelita grubego, wypłacone odszkodowanie 1.100,00 zł.

Wałach, 13 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 20.000 zł, leczenie choroby wrzodowej. Wypłacone odszkodowanie 4.420,00 zł.

Wypłaty odszkodowań październik 2018

Klacz , 12 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 29.500 zł, kulawizna prawej kończyny piersiowej. Wypłacone odszkodowanie 840,53 zł.

Ogier, 14 lat, hodowla, ubezpieczona wartość 15.000 zł, eutanazja : wielo-odłamowe złamanie nogi na skutek kopnięcia przez krytą klacz.  Wypłacone odszkodowanie 15.000,00 zł.

Klacz, 6 lat, skoki, ubezpieczona  wartość 25.000 zł, leczenie choroby wrzodowej. Wypłacone odszkodowanie 4.292,50 zł.

Klacz, 5 lata, wyścigi , pełna krew angielska, ubezpieczona wartość 75.000 zł, kontuzja ścięgna mięśnia zginacza powierzchniowego palca, obie przednie nogi. Wypłacone  odszkodowanie 2.320,00 zł.

Ogier, 3 lat, wychów , ubezpieczona wartość 40.000 zł, kolka nieoperacyjna, wypłacone odszkodowanie 588,00 zł.

Klacz, 11 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, zapalenie stawu kopytowego i pęcinowego kończyny prawej piersiowej. Wypłacone odszkodowanie 1.630,00 zł.

Wypłaty odszkodowań sierpień 2018

Klacz , 9 lat, skoki, ubezpieczona wartość 60.000 zł, kolka nieoperacyjna, Wypłacone odszkodowanie 1.080 zł.

Wałach, 6 lat, skoki, ubezpieczona wartość 25.000 zł, infekcja górnych i dolnych dróg oddechowych.  Wypłacone odszkodowanie 1.489,90 zł.

Ogier, 7 lat, wkkw, ubezpieczona  wartość 15.000 zł, zapalenie stawu łokciowego, kończyna lewa przednia . Wypłacone odszkodowanie 2.611,50 zł.

Wałach, 6 lata, rekreacja, ubezpieczona wartość 15.000 zł, kontynuacja leczenia ochwatu po zatruciu pokarmowym. Wypłacone  odszkodowanie 2.456,50 zł.

Klacz, 6 lat, rekreacja , ubezpieczona wartość 15.000 zł, choroba wrzodowa żołądka , wypłacone odszkodowanie 2.000,00 zł.

Wałach, 14 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 9.000 zł , uraz przyczepu mięśnia międzykostnego kończyny prawej piersiowej, leczenie komórkami macierzystymi . Wypłacone odszkodowanie 2.628 zł.

Klacz, 8 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 5.000 zł, zapalenie torebki stawowej stawu skokowego kończyny lewej tylnej .Wypłacone odszkodowanie 299,99  zł.

RC ,  Dziewczynka, 13 lat, podczas treningu jazdy konnej upadek i złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej – 30% SU  wypłacone odszkodowanie 750 zł.

Wypłaty odszkodowań lipiec 2018

Wypłaty odszkodowań lipiec 2018

Wałach, 10 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 20.000 zł, zapalenie stawu krzyżowo biodrowego, scyntygrafia, iniekcje Nolrex i kwas hiaulronowy, leki przeciw zapalne, 4.853,52 zł.

Wałach, 6 lat, skoki, ubezpieczona wartość 110.000 zł, syndrom string hals, rozsiane zapalenie więzadła przyśrodkowego stawu udowo-piszczelowego kończyny prawej miednicznej, leczenie objawowe .  Wypłacone odszkodowanie 1.168,09 zł.

Klacz, 14 lat, hodowla, rekreacja, ubezpieczona  wartość 25.000 zł, uveitis, uszkodzenie rogówki oka prawego, leczenie okulistyczne . Wypłacone odszkodowanie 1.407,00 zł.

Ogier, 4 lata, hodowla, ubezpieczona wartość 15.000 zł, obrzęk nadpęcia, kulawizna lewej tylnej nogi, okład z Rivanolu, Meloxicam, Compagel . Wypłacone  odszkodowanie 842,50 zł.

Klacz, 3 lata, hodowla, ubezpieczona wartość 10.000 zł, kontaktowe zapalenie skóry i tkanki podskórnej kończyny lewej miednicznej , leczenie p-bakteryjne i p. zapalne, wypłacone odszkodowanie 1.125,00 zł.

Klacz, 6 lat, wkkw, ubezpieczona wartość 230.000 zł , zatarcie oka podczas zawodów , opuchlizna, leczenie okulistyczne w Niemczech. Wypłacone odszkodowanie 4.939,29 zł.

Klacz, 6 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, kolka nieoperacyjna, choroba wrzodowa, długotrwałe leczenie  Omeprazol, Ulgastran .Wypłacone odszkodowanie 7.259,00 zł.

Klacz, 9 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, uszkodzenie przyczepy bliższego  mięśnia międzykostnego kończyny prawej miednicznej.  Leki p. zapalne, kwas hiaulronowy,  kucie ortopedyczne .Wypłacone odszkodowanie 2.360,00 zł.

Wałach, 12 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, kaszel, endoskopia, alergia. Długotrwale leczenie. Wypłacone odszkodowanie 2.289,64 zł.

Wypłaty odszkodowań czerwiec 2018

Wałach , 13 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, stłuczenie  okolicy śródstopia, rana powierzchniowa, leczenie antybiotykiem i przeciw zapalne. Wypłacone odszkodowanie 235 zł.

Wałach, 14 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 15.000 zł, ropne zapalenie węzłów chłonnych  – zołzy leczenie antybiotykowe. Wypłacone odszkodowanie 400 zł.

Walach, 8 lat, skoki, ubezpieczona  wartość 77.500 zł, kolka i zapalenie żyły po leczeniu kolki. Wypłacone odszkodowanie 1.823,43 zł.

Wałach, 6 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 15.000 zł, częściowy skręt okrężnicy dużej, zatrucie pokarmowe, endotoksemia, ochwat konczyn przednichacierzystymi, fale uderzeniowe. Wypłacone  odszkodowanie 6.978 zł.

Klacz, 6 lat, skoki, ubezpieczona wartość 25.000 zł, mięśniochwat porażenny, leczenie płynoterapią, Capsedan, Catosal, Vetafluix, NACl, wypłacone odszkodowanie 4.526,25 zł.

Walach, 8 lat, wkkw, ubezpieczona wartość 35.000 zł , upadek konia na krosie, obrzęk kości kopytowej, długotrwałe leczenie glikokortykosteroidy do stawu kopytowego, Cepesedan, Nortrex, kucie ortopedyczne. Wypłacone odszkodowanie do sumy ubezpieczonej na leczenie 5.000 zł.

Klacz, 5 lat, wkkw, skoki, ubezpieczona wartość 35.000 zł, zapalenie rogówki na skutek zatarcia, długotrwałe leczenie, Wypłacone odszkodowanie 3.616,75 zł.

Orkiestra kameralna, wartość ubezpieczona instrumentów muzycznych 1.013.569 zł.  Uszkodzenie wiolonczeli na lotnisku podczas wyjazdu zagranicznego. Wypłacone  odszkodowanie za koszt naprawy instrumentu 400 zł.

Galeria sztuki, ubezpieczenie wystawy o wartości 187.000 zł . Zniszczenie jednego eksponatu w trakcie ekspozycji. Wypłacone  odszkodowanie 6.000 zł.

NNW Riders Casco: upadek z konia na zawodach jeździeckich, złamanie nasady dalszej kości promieniowej i wyrostka rylcowatego kości łokciowej przedramienia lewego, przyznano zgodnie z opinią lekarza orzecznika świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań – Kość przedramienia, kość podudzia, rzepka (30% sumy ubezpieczenia 2500 zł), wypłacone odszkodowanie 750 zł.