TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za listopad 2019.

Wałach, 15 lat, rekreacja i ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 11.000 zł, leczenie sarkoidów.

Wypłacone odszkodowanie 3.225,75 zł.

Klacz, 7 lat, WKKW, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 10.000 zł, leczenie wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie 2.734,60 zł.

Wałach 5, lat, ujeżdżenie , ubezpieczona wartość 50.000 zł, leczenie kissing spines.

Wypłacone odszkodowanie 6.919,56 zł

Wałach 6, lat, wyścigi , ubezpieczona wartość 10.000 zł, leczenie ślepoty miesięcznej.

Wypłacone odszkodowanie 2.020,00 zł

Ogier pełnej krwi 17 lat, hodowla, ubezpieczona wartość 70.000 zł, eutanazja z powodu złamanej nogi.

Wypłacone odszkodowanie  z kosztami leczenia 74.403,00 zł

Wałach 16, lat, skoki , ubezpieczona wartość 8.000 zł, leczenie wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie 3.995,22 zł

Klacz, 8 lat, WKKW, ubezpieczona wartość 57.000 zł, leczenie zapalenia kopyt.

Wypłacone odszkodowanie 800,00 zł.

Walach, 4 lata , skoki, ubezpieczona wartość 50.000 zł, leczenie komplikacji po kastracji.

Wypłacone odszkodowanie 118,08 zł

Wystawa szkła artystycznego, stłuczona rzeźba szklana .

Wypłacone odszkodowanie 9.600 zł

NNW Riders Casco

Kobieta lat 22 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną potwierdzającą złamanie z klauzuli LW118 bez trwałych uszczerbków . Wypłacone odszkodowanie 625 zł.

Kobieta lat 37 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną odszkodowanie z tytułu klauzuli LW118, bez trwałych uszczerbków , wypłacono odszkodowanie 450 zł.

Wypłaty odszkodowań za listopad 2019.

Wałach, 15 lat, rekreacja i ujeżdżenie, ubezpieczona wartość  11.000 zł, leczenie  sarkoidów.

Wypłacone odszkodowanie 3.225,75  zł.

Klacz, 7 lat, WKKW, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość  10.000 zł, leczenie wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie 2.734,60  zł.

Wałach 5, lat, ujeżdżenie  ,  ubezpieczona  wartość  50.000zł, leczenie  kissing spines.

Wypłacone odszkodowanie  6.9195,56 zł

Wałach 6, lat, wyścigi  , ubezpieczona  wartość  10.000zł, leczenie  ślepoty miesięcznej.

Wypłacone odszkodowanie  2.020,00 zł

Ogier pełnej krwi  17 lat, hodowla, ubezpieczona  wartość  70.000zł, eutanazja z powodu złamanej nogi.

Wypłacone odszkodowanie  74.403,00 zł

Wałach 16, lat, skoki , ubezpieczona  wartość  8.000zł, leczenie  wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie  3.995,22 zł

Klacz, 8 lat, WKKW, ubezpieczona wartość  57.000 zł, leczenie zapalenia kopyt.

Wypłacone odszkodowanie 800,00  zł.

Walach, 4 lata , skoki, ubezpieczona  wartość  50.000zł, leczenie komplikacji po kastracji.

Wypłacone odszkodowanie  118,08 zł

Wystawa szkła artystycznego, stłuczona rzeźba szklana .

Wypłacone odszkodowanie 9.600 zł

NNW Riders Casco

Kobieta lat 22 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną potwierdzającą złamanie z klauzuli LW118 bez trwałych uszczerbków . Wypłacone odszkodowanie  625 zł.

Kobieta lat 37 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną odszkodowanie z tytułu klauzuli LW118, bez trwałych uszczerbków , wypłacono odszkodowanie  450 zł.

Wypłaty odszkodowań za sierpień -październik 2019

Wałach, 6 lat, rekreacja i skoki, ubezpieczona wartość  31.000 zł, infekcja wirusowa. Wypłacone odszkodowanie 700,10  zł.

 

Stłuczony eksponat szklany podczas wystawy. Wypłacone odszkodowanie  1.600, 00 zł.

 

Klacz, 8 lat, skoki, ubezpieczona wartość  60.000 zł, Eutanazja po wypadku.  Wypłacone odszkodowanie 60.000,00  zł.

 

Wałach 10, lat, wkkw, ubezpieczona  wartość  300 .000zł, zapalenie stawów. Wypłacone odszkodowanie  1.960,00 zł

 

NNW Riders Casco

1950 zł – dziewczynka, 14 lat – złamanie kostki przyśrodkowej oraz trzonu strzałki podudzia lewego z przemieszczeniem – 1950 zł ( w tym 750 zł za 30% klauzuli złamań + 1200 zł świadczenia z tytułu klauzuli szpitalnej)

750 zł – dziewczynka, 14 lat  – złamanie głowy kości promieniowej prawej” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 30% SU 2500 zł tj. 750 zł

3300 zł – dziewczynka 14 lat – „Uraz dystrakcyjny odcinka szyjnego z wielopoziomowym złamaniem o. szyjnego S12.0.” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 25% SU 10 000 zł tj. 2500 zł + 800 zł z klauzuli szpitalnej

2400 zł – kobieta, 21 lat „wieloodłamowe złamanie nosa w zakresie kości i chrząstki.” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 12% SU 20 000 zł tj. 2400 zł

 

Wypłaty odszkodowań za  lipiec  2019

 

Klacz , 8 lat, rekreacja, skoki, ubezpieczona wartość  30.000 zł, leczenie kulawizny lewego tylnego stawu udowo-podudziowego . Wypłacone odszkodowanie 5.227,50  zł.

Wałach, 7 lat, skoki, ubezpieczona wartość  30.000 zł, leczenie kolki i wrzodów.  Wypłacone odszkodowanie 4.114,00  zł.

Klacz, 10 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  125.000 zł, leczenie zapalenie lewego tylnego stawu kolanowego. Wypłacone odszkodowanie 1.500,00  zł  

Klacz, 11  lat, skoki, ubezpieczona  wartość  120 .000 zł, leczenie kulawizny staw pęcinowy i kopytowy kończyny prawej przedniej. Wypłacone odszkodowanie  3.800,35,00  zł

Wałach 7, lat, skoki, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość 25 .000 zł, leczenie kulawizny lewego przedniego  stawu kopytowego. Wypłacone odszkodowanie  2.836,45 zł

Wałach , 5 lat  , rekreacja, ubezpieczona  wartość  15 .000 zł, leczenie zapalenia stawu pęcinowego prawej przedniej . Wypłacone odszkodowanie    270,00  zł

Wypłaty odszkodowań maj i czerwiec  2019.

Wałach, 6 lat, skoki, ubezpieczona wartość  54.000 zł, skręcenie lewego stawu skokowego. Wypłacone odszkodowanie 2.103,88  zł.

Klacz, 4 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość  10.000 zł, leczenie urazu górnego  przyczepu w kończynie lewej piersiowej..  Wypłacone odszkodowanie 7.435,80  zł.

Klacz, 7 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  25.000zł, leczenie uszkodzeń ścięgien w prawej i lewej kończynie piersiowej. Wypłacone odszkodowanie 7.569,24  zł  

Klacz, 6  lat, skoki, ubezpieczona  wartość  20 .000zł, leczenie kulawizny kończyny prawej przedniej. Wypłacone odszkodowanie  2.780,00  zł

Wałach 7, lat, wkkw, ubezpieczona  wartość 25 .000zł, leczenie zapalenia tworzywa kopytowego w prawej kończynie piersiowej. Wypłacone odszkodowanie  1.158,36 zł

Klacz , 5 lat  , rekreacja, ubezpieczona  wartość  15 .000zł, leczenie zapalenia błony źrenicowej. Wypłacone odszkodowanie    5.420,00  zł

Klacz, 11 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość   13 .000zł, leczenie kontuzji prawej kończynie piersiowej. Wypłacone odszkodowanie      1 .699,20  zł

Wałach, 8  lat, wkkw, ubezpieczona  wartość  25.000zł, leczenie zapalenia stawów krzyżowo -biodrowych. Wypłacone odszkodowanie     360,00

Klacz, lat 6, hodowla, ubezpieczona  wartość  75.000 zł, kolka. Wypłacone odszkodowanie    490,00 zł

NNW Riders Casco :  kobieta, upadek z konia skutkujący licznymi złamaniami i trwałym inwalidztwem  100%  ubezpieczona suma 100 000 zł).

Dodatkowo w szkodzie uznano świadczenia z tytułu klauzul:

Klauzuli LW118 (złamania) – złamania żeber – 6% i złamania kręgosłupa – 25%. – w sumie 31% z sumy ubezpieczenia 5000 zł co odpowiada kwocie 1550 zł

Klauzuli LW122 (zwrot kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności) – uznano koszt zakupu wózka inwalidzkiego do wysokości limitu klauzuli, tj. 10 000 zł

Klauzuli LW120 (dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencji w domu) – Kontinuum hospitalizacji we wszystkich placówkach 84 dni.  Uznano 81 dni hospitalizacji i 78 dni rekonwalescencji, w sumie 159 dób, co odpowiada kwocie 15 900 zł

Wypłacono świadczenie ogółem o wysokości 127 450 zł.

Wypłaty odszkodowań za  kwiecień  2019

Wałach, 6 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 25.300 zł, leczenie kolki i choroby wrzodowej. Wypłacone odszkodowanie 10.000,00 zł.

Wałach, 14 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, usunięcie złamanego zęba, leczenie komplikacji po zabiegowych.  Wypłacone odszkodowanie 3.493,50 zł.

Klacz, 11 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość 13.500 zł, leczenie choroby wrzodowej. Wypłacone odszkodowanie 3.391,50 zł.

RC, dziewczynka, 13 lat, upadek z konia, złamanie przedniej kolumny trzonu L3 z obniżeniem ok. 5mm, 25% uszczerbku, czyli 625 zł,

RC, kobieta, 30 lat, upadek z konia, złamanie awulsyjne przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego z oderwaniem fragmentu kości, 50% uszczerbku, czyli 1.250 zł,

RC, kobieta, 27 lat, uderzenie przez konia, pękniecie kości nosa, 12% uszczerbku, czyli 300 zł.