TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

OC organizatora impreza niemasowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z organizacją imprezy niemasowej z udziałem koni.

Pokaż szczegóły

OC organizatora impreza masowa

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej organizatora biletowanej imprezy masowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.03.2010 ( Dz.U. nr 54 z dnia 6.04.2010) chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z organizacją biletowanej imprezy masowej z udziałem koni .

Pokaż szczegóły

NNW uczestników imprezy

Bezimienne ubezpieczenie zbiorowe uczestników imprezy z udziałem koni obejmujące zdarzenia zaistniałe na terenie i w okresie trwania imprezy z udziałem koni, włącznie z obrażeniami ciała z powodu ataku epilepsji, omdlenia, zwału serca i krwotoku śródczaszkowego.

Pokaż szczegóły