TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

NNW Riders Casco

Indywidualne ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w kontakcie z koniem, z wyłączeniem wyścigów konnych i jazdy na torach wyścigowych.

Pokaż szczegóły

OC właściciela Konia

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC profesjonalisty

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) koniarza profesjonalisty w życiu zawodowym z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania koni.

Pokaż szczegóły

OC lekarza weterynarii

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) lekarza weterynarii w życiu zawodowym gdy w skutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

Pokaż szczegóły