TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za grudzień 2017

Wałach, 14 lat, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 15.000 zł, zwyrodnienie stawu koronowego prawej przedniej podane leki dostawowe, wypłacone odszkodowanie 426,49 zł .

Wałach 8 lat, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 17.500 zł , zapalenie ropne zęba, przetoka ropna, ekstrakcja zęba, leczenie antybiotykowe i przeciw zapalne. Wypłacone odszkodowanie 5.036,25 zł.

Wałach  11 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 164.000 zł, kontynuacja leczenia uszkodzenia  mięśnia międzykostnego prawej tylnej kończyny. W czerwcu wypłaciliśmy 5.719 zł, teraz 734,40 zł. Łączne wypłacone odszkodowanie 6.453,40 zł.

Wałach 9 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza powierzchniowego palców lewej tylnej kończyny. Leczenie komórkami macierzystymi. Wypłacone odszkodowanie 6.526,30 zł.

NNW Warta, ubezpieczenie zbiorowe bezimienne z sumą ubezpieczenia 10.000 zł : upadek z konia w czasie jazdy rekreacyjnej, urazowe pęknięcie śledziony, hospitalizacja, usunięcie śledziony. Wypłacone odszkodowanie  1.500 zł.

NNW Warta, ubezpieczenie zbiorowe bezimienne z sumą ubezpieczenia 10.000 zł : upadek z konia podczas terenowej jazdy rekreacyjnej , złamanie lewego obojczyka . Wypłacone odszkodowanie  300 zł.

RC , dziewczynka 16 lat, upadek z konia podczas treningu, złamanie prawego obojczyka, wypłacone odszkodowanie 625 zł.

Galeria sztuki, wystawa sztuki współczesnej, uszkodzenie jednego obiektu w trakcie ekspozycji. Wypłacone odszkodowanie 6.333 zł .

Wypłaty odszkodowań listopad 2017

Wałach, 9 lat, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 28.000 zł, zapalenie stawu kopytowego, podane leki przeciwzapalne, wypłacone odszkodowanie 750 zł .

Klacz 8 lat, skoki, ubezpieczona wartość 60.000 zł , obrzęki zastoinowe kończyn miednicznych, leczenie antywirusowe Aptus Aptoflex , wypłacone odszkodowanie 213,35 zł.

Wałach  8 lat, rekreacja, ubezpieczona wartość 10.000 zł, uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza powierzchniowego palców prawej przedniej kończyny, desmotomia, leczenie komórkami macierzystymi i fale uderzeniowe. Wypłacone odszkodowanie 6.526,30

NNW Warta, ubezpieczenie zbiorowe bezimienne z sumą ubezpieczenia 10.000 zł : upadek z konia w czasie jazdy rekreacyjnej, złamana kość ramienna ręki lewej i palec ręki prawej. Wypłacone odszkodowanie  600 zł.

NNW Warta, ubezpieczenie zbiorowe bezimienne z sumą ubezpieczenia 10.000 zł : upadek z konia podczas lekcji jazdy, skręcenie stawu skokowego. Wypłacone odszkodowanie  300 zł + 65 zł za zakup ortezy.

NNW Warta, ubezpieczenie zbiorowe bezimienne z sumą ubezpieczenia 10.000 zł : upadek z konia podczas zajęć jeździeckich, złamana ręka. Wypłacone odszkodowanie  500 zł.

Wypłaty odszkodowań : październik 2017

Wałach, 9 lat, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 28.000 zł, zapalenie stawu kopytowego wypłacone odszkodowanie 750 zł .

Klacz , 13 lat,  skoki , ubezpieczona wartość  18.000 zł, naderwanie mięśnia międzykostnego kończyny prawej przedniej. Wypłacone odszkodowanie 4.759,58 zł.

Wałach 11 lat,  rekreacja , ubezpieczona wartość 10.000 zł, kolka nieoperacyjna . Wypłacone odszkodowanie 500

Riders Casco, upadek jeźdźca z konia podczas zawodów , dziewczynka 12 lat, złamanie nasady bliższej kości ramiennej, przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 50% od SU 2500 zł . Wypłacone odszkodowanie 1.250 zł .

Wypłaty odszkodowań za wrzesień 2017

Wałach, 11 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 20.000 zł, zapalenie przyczepu mięśnia międzykostnego, leczenie iniekcje, fale uderzeniowe, wypłacone odszkodowanie 1.150 zł .

Ogier czystej krwi arabskiej 13 lat,  hodowla i pokazy, ubezpieczona wartość  15.000 euro, kolka nieoperacyjna . Wypłacone odszkodowanie 345 euro.

Klacz 11 lat, skoki i ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 29.500 zł , kolka nieoperacyjna, wypłacone odszkodowanie 755,80 zł.

Wałach 15 lat skoki, ubezpieczona wartość 19.000 zł, zapalenie stawu kopytowego prawej przedniej kończyny, leczenie iniekcjami kwasu hialuronowego, celestone i noltex. Wypłacone odszkodowanie 2.100 zł

Riders Casco, upadek jeźdźca z konia, złamanie nogi : z klauzuli LW118 : za „otwarte pęknięcie kości piszczelowej prawej” przyznano świadczenie, zgodnie z tabelą złamań – 30% SU 5000 zł : 1500 zł ,- z tytułu klauzuli LW120:  2 dni hospitalizacji oraz 2 dni rekonwalescencji w domu: 400 zł.  Łącznie wypłacone odszkodowanie  1900 zł.

Wypłaty odszkodowań za sierpień 2017

Ogier hodowlany pełnej krwi angielskiej, 7 lat, ubezpieczona wartość 55.000 zł, operacja kolki, wypłacone odszkodowanie 7.206 zł .

Wałach 6 lat,  wkkw, ubezpieczona wartość  30.000 zł, uszkodzenie przyczepu początkowego mięśnia międzykostnego lewej przedniej kończyny. Terapia komórkami macierzystymi i falami uderzeniowymi. Wypłacone odszkodowanie 7.390 zł

Wypłaty odszkodowań lipiec 2017

Wałach 6 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 30.000 zł, kontynuacja leczenia zapalenia przyczepu ścięgna mięśnia międzykostnego prawej tylnej . Łączny koszt 3.340,50 zł . Wypłata w lipcu 1.850,50 zł.

Klacz 9 lat, skoki, ubezpieczona wartość  50.000 zł, długotrwałe leczenie pękniętej kości pęcinowej. Koszt leczenia 13.681,47 zł . Wypłacone odszkodowanie do pełnego ubezpieczonego limitu: 10.000 zł.

Klacz 7 lat, skoki, ubezpieczona wartość 55.000 zł, krwotoki z nozdrzy z powodu grzybicy worków powietrznych. Śmierć po bezskutecznym leczeniu. Wypłacone odszkodowanie 55.000 zł za śmierć i 7.975,65 zł za koszty leczenie, razem wyplata 62.975,65 zł.

RC: Mężczyzna, 46 lat, podczas treningu jeździeckiego jeździec uderzony głową konia – „złamanie zęba 26 i wybicie zęba 21” –  przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 2 x 12% sumy ubezpieczenia 5000 zł, tj. 1200

RC: Dziewczynka, 12 lat, podczas zawodów upadek z konia – nieprzemieszczone złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 30% sumy ubezpieczenia 5000 zł, tj. 1500

RC: Mężczyzna, 55 lat, upadek z konia podczas treningu – „złamanie obojczyka prawego” przyznano świadczenie z tytułu klauzuli LW118, zgodnie z tabelą złamań- 25% sumy ubezpieczenia 10 000 zł, tj. 2500 zł. Przyznano także świadczenie z tytułu klauzuli LW120, Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu za 2 dni hospitalizacji i 2 dni rekonwalescencji w domu – łącznie 400 zł. W sumie wypłacono 2900