TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za  Grudzień 2021

Klacz 11 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  70.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 4 947,60 zł

Wałach 12 lat, rekreacja , ubezpieczona  wartość  5.000 zł, leczenie stawów kopytowych. Wypłacone odszkodowanie 3.935,00 zł

Ogier 16 lat, skoki , ubezpieczona  wartość  100.000 zł, leczenie wrzodu rogówki. Wypłacone odszkodowanie 10.000,00 zł

Wałach 11 lat, ujeżdżenie i skoki, ubezpieczona  wartość  45.000 zł, leczenie stawu międzykostnego. Wypłacone odszkodowanie 2.163,33 zł

Klacz 11 lat, wkkw, ubezpieczona  wartość  143.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 3.848,46 zł

Klacz 8 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  55.000 zł, leczenie kulawizny. Wypłacone odszkodowanie 2 402,00 zł

NNW Riders Casco :

Kobieta, Rana wargi górnej. Rana wewnątrznosowa, złamanie kości nosa. Wieloodłamowe, przemieszczone złamanie przegrody nosowej. Złamanie kości jarzmowej, wieloodłamowe złamanie szczęki. Wypłacone odszkodowanie  900,00 zł.

Kobieta ,  Złamanie nasad dalszych kości promieniowej i łokciowej lewej. Wypłacono odszkodowanie    3.000,00 zł

Kobieta , Świadczenia z tytułu klauzuli szpitalnej. Wypłacono odszkodowanie  800,00 zł

Mężczyzna, Złamanie zgnieceniowe kłykcia bocznego kości piszczelowej prawej. Wypłacono odszkodowanie 750,00 zł.

Mężczyzna , Uraz kolana lewego, stłuczenie kolana lewego. Zwichnięcie rzepki w wywiadzie, złamanie powierzchni stawowej chrząstki rzepki.  Artrotomia operacyjna, reinsercja odłamu, szwy kostne. Wypłacono odszkodowanie 750,00 zł.