TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za listopad 2019.

Wałach, 15 lat, rekreacja i ujeżdżenie, ubezpieczona wartość 11.000 zł, leczenie sarkoidów.

Wypłacone odszkodowanie 3.225,75 zł.

Klacz, 7 lat, WKKW, ujeżdżenie, skoki, ubezpieczona wartość 10.000 zł, leczenie wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie 2.734,60 zł.

Wałach 5, lat, ujeżdżenie , ubezpieczona wartość 50.000 zł, leczenie kissing spines.

Wypłacone odszkodowanie 6.919,56 zł

Wałach 6, lat, wyścigi , ubezpieczona wartość 10.000 zł, leczenie ślepoty miesięcznej.

Wypłacone odszkodowanie 2.020,00 zł

Ogier pełnej krwi 17 lat, hodowla, ubezpieczona wartość 70.000 zł, eutanazja z powodu złamanej nogi.

Wypłacone odszkodowanie  z kosztami leczenia 74.403,00 zł

Wałach 16, lat, skoki , ubezpieczona wartość 8.000 zł, leczenie wrzodów.

Wypłacone odszkodowanie 3.995,22 zł

Klacz, 8 lat, WKKW, ubezpieczona wartość 57.000 zł, leczenie zapalenia kopyt.

Wypłacone odszkodowanie 800,00 zł.

Walach, 4 lata , skoki, ubezpieczona wartość 50.000 zł, leczenie komplikacji po kastracji.

Wypłacone odszkodowanie 118,08 zł

Wystawa szkła artystycznego, stłuczona rzeźba szklana .

Wypłacone odszkodowanie 9.600 zł

NNW Riders Casco

Kobieta lat 22 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną potwierdzającą złamanie z klauzuli LW118 bez trwałych uszczerbków . Wypłacone odszkodowanie 625 zł.

Kobieta lat 37 – Zgodnie z przedstawioną dokumentacją medyczną odszkodowanie z tytułu klauzuli LW118, bez trwałych uszczerbków , wypłacono odszkodowanie 450 zł.