TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Wypłaty odszkodowań za Luty i Marzec 2022

Klacz 14 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  50.000 zł, leczenie desmopati kończyny. Wypłacone odszkodowanie 6.828,84 zł

Wałach 5 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  42.000 zł, leczenie zęba. Wypłacone odszkodowanie 3.346,20 zł

Klacz 15 lat, rekreacja, skoki, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie urazu mięśnia międzykostnego .Wypłacone odszkodowanie 3.706,00 zł

Klacz 12 lat, rekreacja, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie urazu mięśnia prawej łopatki .Wypłacone odszkodowanie 9.215,00 zł

Wałach 11 lat, skoki, ubezpieczona  wartość  84.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 10.000,00 zł

Wałach 14 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  11.000 zł, leczenie zapalenia ścięgna międzykostnego. Wypłacone odszkodowanie 5.735,00 zł

Wałach 13 lat, skoki, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  27.000 zł, leczenie kolki. Wypłacone odszkodowanie 718,00 zł

Wałach 9 lat, ujeżdżenie, ubezpieczona  wartość  130.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 7.880,00 zł

Klacz 12 lat, rekreacja, ubezpieczona  wartość  10.000 zł, leczenie wrzodów. Wypłacone odszkodowanie 1.058,40 zł

NNW RC :

Kobieta, 38 lat – Złamanie guzka większego kości ramiennej prawej.  Złamanie kości guzicznej.  Wypłacono. 2.800,00 zł.
Dziewczynka, 16 lat – Złamanie kości guzicznej. Przemieszczenie przyśrodkowe pierwszego kręgu kości ogonowej w stosunku do kości krzyżowej i drugiego kręgu kości ogonowej, z niewielkim oddzielonym fragmentem kostnym.Wypłacono 150,00 zł.

Dziewczynka, 15 lat – Złamanie podokostnowe nasady dalszej kości promieniowej prawej. Wypłacono 750,00 zł.
Mężczyzna, 41 lat -Uraz kolana lewego, stłuczenie kolana lewego. Zwichnięcie rzepki w wywiadzie, złamanie powierzchni stawowej chrząstki rzepki. Artrotomia operacyjna, reinsercja odłamu, szwy kostne. Wypłacono 3.250,00 zł
Dziewczynka, 15 lat – złamanie przynasady dalszej kości promieniowej. Wypłacono 750,00 zł.