TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Indywidualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) lekarza weterynarii  w życiu zawodowym  gdy w skutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona   zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

 

DLA KOGO?


Lekarzy  i techników weterynarii oraz  osoby współpracujące w  leczeniu koni i innych zwierząt.

 

ZALETY


 

  • Dostępne wysokie sumy ubezpieczenia  – ważne przy leczeniu koni wysokiej wartości.
  • Dostępne  niższe sumy ubezpieczenia od 50.000 zł  (składka 507 zł)
  • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia  na praktykę poza terytorium Polski
  • Możliwość ubezpieczenia  szkód wyrządzonych przez podwykonawców
  • Możliwość płacenia składki w ratach (2,4,12 rat, rata nie mniejsza niż 50zł)

Zdrowie

Zdrowie

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 

  1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
  2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
  3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
  4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy  na Twój adres e-mail.
  5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
  6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony

 

DO POBRANIA


ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA