TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z  organizacją imprezy niemasowej z udziałem koni. 

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, szkółki jazdy, indywidualni organizatorzy imprez (nie dłuższych niż 7 dni),  z udziałem koni.

 

ZALETY


  • Niska składka , od 130 zł za 100.000 zł sumy ubezpieczenia,
  • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • Możliwość rozszerzeń uwzględniająca specyfikę i miejsce imprezy
  • Zniżki dla członków PZJ i PZHK 

lokalnie

lokalnie

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


  1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
  2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
  3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
  4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy na Twój adres e-mail.
  5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
  6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA