TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Bezimienne ubezpieczenie zbiorowe uczestników imprezy z udziałem koni obejmujące zdarzenia zaistniałe na terenie i w okresie trwania imprezy z udziałem koni, włącznie z obrażeniami  ciała z powodu ataku epilepsji, omdlenia, zwału serca i krwotoku śródczaszkowego.

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, inne podmioty organizujące imprezy z udziałem koni.

 

ZALETY


  • Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku  do 30.000 zł
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 30.000 zł.
  • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 4.500 zł
  • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP do 4.500 zł
  • Świadczenie za leczenie uciążliwe 300

pasja

pasja

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


  1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki .
  2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
  3. Wybierz sumę ubezpieczenia : 15.000 zł   lub 30.000 zł
  4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie  polisę i przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
  5. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA