TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777
Lp.DyscyplinaNazwa zawodówData zawodówMiejsce zawodówKonkurs nrDane
konkursu
Data konkursu
1WKKWCNC Otwarta Liga Mazowsza 12.07.2014Grobice3L (cross 100 cm)12.07.2014
NagrodyPula
1.400
I m
560
II m
420
III m
210
IV m
140
V m
70
2SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki84 latki hod.pol. 100cm29.08.14
NagrodyPula
1500
I m
600
II m
450
III m
225
IV m
150
V m
75
3SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki94 latki hod.zag. 100cm29.08.14
NagrodyPula
1400
I m
560
II m
420
III m
210
IV m
140
V m
70
4SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki105 latki hod.pol. 110cm29.08.14
NagrodyPula
1300
I m
520
II m
390
III m
195
IV m
130
V m
65
5SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki115 latki hod.zag. 110cm29.08.14
NagrodyPula
1250
I m
500
II m
375
III m
187
IV m
125
V m
62
6SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki126 latki hod.pol. 120cm29.08.14
NagrodyPula
1450
I m
580
II m
435
III m
217
IV m
145
V m
72
7SKOKIMPMK28-30.08.14Gajewniki136 latki ho.zag.120cm29.08.14
NagrodyPula
1250
I m
500
II m
375
III m
187
IV m
125
V m
62
8skokiMPMK29.08.14Gajewniki147 latki hod.pol.dokł.29.08.14
NagrodyPula
1350
I m
540
II m
405
III m
202
IV m
135
V m
67
9skokiMPMK29.08.14Gajewniki157 latki hod.zagr. dokł29.08.14
NagrodyPula
1250
I m
500
II m
375
III m
187
IV m
125
V m
62
10skokiMPMK29.08.14Gajewniki16Grand Prix Ogierów zw.29.08.14
NagrodyPula
1250
I m
500
II m
375
III m
187
IV m
125
V m
62
11WKKWOtwarta Liga Mazowsza11-12.10.14Stara Miłosna3CNC kl. L11-12.10.14
NagrodyPula
1.250
I m
500
II m
375
III m
187
IV m
125
V m
62
12WKKWOtwarta Liga Mazowsza11-12.10.14Stara Miłosna4CNC P11-12.10.14
NagrodyPula
1.300
I m
520
II m
390
III m
195
IV m
130
V m
65

 

Jak zgłosić konkurs?

Wypełnij formularz poniżej lub pobierz formularz PDF, wypełnij i prześlij na pp@polishprestige.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONKURSU
do Rankingu Polish Prestige (RPP)

Niniejsze Zgłoszenie należy przesłać on line poprzez stronę www.polishprestige.pl albo skan wypełnionego Zgłoszenia mailem na adres pp@polishprestige.pl w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Polish Prestige i Organizatorem Zawodów, ale nie później niż na 30 dni przed datą początku Zawodów.

1. Dyscyplina

2. Oficjalna Nazwa Zawodów

3. Miejsce

4. Data zawodów

5. ORGANIZATOR:

- Nazwa organizatora

- Adres Kod Pocztowy Miejscowość

- NIPZgodnie z Regulaminem RPP, z którym się zapoznałem i niniejszym akceptuję, zgłaszam do RPP:

Konkurs Nr  Nazwa , który rozegrany zostanie w dniu

Dane techniczne konkursu, wysokość przeszkód:Opłatę nominacyjną w kwocie 246 zł brutto ( wliczone 23 % VAT) za Zgłoszenie Konkursu do RPP wniosę na konto Polish Prestige sp. z o.o. nr 88 1030 1654 0000 0000 0347 6001 w Banku Handlowym w Warszawie SA w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Proszę o wystawienie faktury VAT.

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

Tel. , e-mail


Przepisz kod Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .