TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Ranking Polish Prestige (RPP) jest to prywatny system nagród pieniężnych dla polskich właścicieli koni sportowych, zapisanych do RPP i uczestniczących w nominowanych do RPP konkursach jeździeckich organizowanych w Polsce w okresie od 1.07.2014 do 31.12. 2014 r.

 

Regulamin konkursu – do pobrania

Formularz zgłoszenia konia – do pobrania

 


 

Jak zgłosić konia?

Wypełnij formularz poniżej lub pobierz formularz PDF, wypełnij i prześlij na pp@polishprestige.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONIA
do Rankingu Polish Prestige (RPP)

Niniejsze Zgłoszenie należy przesłać on line poprzez stronę www.polishprestige.pl albo skan wypełnionego Zgłoszenia mailem na adres pp@polishprestige.pl nie później niż na 5 dni roboczych przed datą początku Zawodów. Prosimy wypełnić formularz dla każdego konia oddzielnie.

1. Dyscyplina

2. Oficjalna Nazwa Zawodów

3. Miejsce

4. Data zawodówZgodnie z Regulaminem RPP, z którym się zapoznałem i niniejszym akceptuję, zgłaszam do RPP:

Nazwa KONIA Nr. Ewidencyjny PZJ Konkurs nr 

Jeśli koń nie figuruje w ewidencji PZJ prosimy dodatkowo wypełnić dane poniżej:

Nr paszportu Rok urodzenia Płeć Maść

Ojciec Matka Ojciec Matki


Właścicielem koni/a zgodnie z paszportem jest:

Imię i Nazwisko/nazwa

Nr Pesel albo NIP

Adres

Ewentualną wygraną proszę przesłać na konto nr

W Banku


Opłatę wpisową do RPP w kwocie 61,50 zł brutto za każdego konia ( wliczone 23 % VAT) zgłoszonego do RPP wniosę na konto Polish Prestige sp. z o.o. nr 88 1030 1654 0000 0000 0347 6001 w Banku Handlowym w Warszawie SA w nie później niż 3 dni robocze przed początkiem Zawodów.

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

Tel e-mail

Przepisz kod Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .