TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia konia?

 • Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia konia?

  Mamy nadzieję, że nie spotka Państwa żadne nieszczęście.

  • W przypadku śmierci konia, kontuzji czy choroby w pierwszej kolejności należy udzielić koniowi pomocy wzywając lekarza weterynarii.
  • W drugiej kolejności prosimy o maila z informacją na adres: claims@mgzgama.pl

  W mailu prosimy podać numer polisy, imię konia i opis zdarzenia. Prosimy również o podanie nazwiska lekarza weterynarii wezwanego do konia.

  Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i przyślemy odpowiednie dokumenty.

   

  Szkody rozliczamy na podstawie wystawionych przez lekarza weterynarii faktur.  Faktury powinny zawierać imię leczonego konia oraz specyfikację kosztów.

NNW uczestników imprezy

Bezimienne ubezpieczenie zbiorowe uczestników imprezy z udziałem koni obejmujące zdarzenia zaistniałe na terenie i w okresie trwania imprezy z udziałem koni, włącznie z obrażeniami  ciała z powodu ataku epilepsji, omdlenia, zwału serca i krwotoku śródczaszkowego.

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, inne podmioty organizujące imprezy z udziałem koni.

 

ZALETY


 • Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku  do 30.000 zł
 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 30.000 zł.
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 4.500 zł
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP do 4.500 zł
 • Świadczenie za leczenie uciążliwe 300

pasja

pasja

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki .
 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
 3. Wybierz sumę ubezpieczenia : 15.000 zł   lub 30.000 zł
 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie  polisę i przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
 5. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA


OC organizatora impreza masowa

Ubezpieczenie obowiązkowe  odpowiedzialności cywilnej organizatora biletowanej imprezy masowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.03.2010 ( Dz.U. nr 54 z dnia 6.04.2010) chroni odpowiedzialność  Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z  organizacją biletowanej imprezy masowej z udziałem koni . 

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, inne podmioty organizujące imprezy masowe z udziałem koni.

 

ZALETY


 • Sumy gwarancyjne zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Składka uzależniona od  miejsca (teren otwarty, zamknięty) i wielkości imprezy (ilość miejsc)
 • Zniżki dla członków PZJ i PZHK 

sportowo

sportowo

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki .
 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
 3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy na Twój adres e-mail.
 5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
 6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA


OC organizatora impreza niemasowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania, w związku z  organizacją imprezy niemasowej z udziałem koni. 

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, szkółki jazdy, indywidualni organizatorzy imprez (nie dłuższych niż 7 dni),  z udziałem koni.

 

ZALETY


 • Niska składka , od 130 zł za 100.000 zł sumy ubezpieczenia,
 • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • Możliwość rozszerzeń uwzględniająca specyfikę i miejsce imprezy
 • Zniżki dla członków PZJ i PZHK 

lokalnie

lokalnie

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
 3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy na Twój adres e-mail.
 5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
 6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony.

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA


Majątek

Ubezpieczenie budynków, budowli , lokali i obiektów małej architektury od ognia (tylko I klasa bezpieczeństwa ogniowego)  i innych żywiołów  oraz  mienia  od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, przepięć , stłuczenia szyb,  kradzieży i zniszczenia sprzętu elektronicznego. 

 

DLA KOGO?


Ośrodki i kluby jeździeckie, zakłady treningu koni, stadniny, szkółki jazdy, gospodarstwa agroturystyczne, indywidualna działalność gospodarcza z udziałem koni.

 

ZALETY


 • Wartość budynków i budowli do ubezpieczenia od ognia określa Ubezpieczający
 • Proste ubezpieczenie pozostałych elementów mienia  w postaci 5 wariantów pakietowych  o zróżnicowanej wartości i składce
 • Możliwość ratalnej opłaty składki
 • Zniżki za certyfikację PZJ

wartość

wartość

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .
 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)
 3. Wybierz sumę ubezpieczenia budynków i budowli  oraz  interesujący Cię wariant pakietu i zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)
 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy  na Twój adres e-mail.
 5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.
 6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony

 

DO POBRANIA

 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA


OC agroturystyka z hotelem

Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego prowadzącego działalność hotelarską wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania , w związku z prowadzoną działalnością lub aktywnością sportową oraz posiadanym mieniem , w tym za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni. 

 

DLA KOGO?


Gospodarstwa agroturystyczne, stadniny i ośrodki jeździeckie prowadzące działalność  hotelarską.

 

ZALETY


 • Specyficzne dla jeździectwa rodzaje działalności wpisywane do polisy
 • Ochroną objęte również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • Szeroka możliwość rozszerzeń uwzględniająca specyfikę prowadzonej działalności
 • Możliwość ratalnej opłaty składki
 • Zniżki za certyfikację PZJ

przyjemnie na wsi

 

 

JAK KUPIĆ – KROK PO KROKU


 1. Pobierz  i przeczytaj Poliso/Wniosek  oraz Ogólne warunki i Klauzule Dodatkowe .

 2. Jeśli masz pytania zadzwoń do MGZ Gama 22 723 0777, albo przyślij maila (KONTAKT)

 3. Wybierz sumę ubezpieczenia i interesujące Cię Klauzule Dodatkowe i  zadzwoń, albo prześlij maila (patrz pkt 2)

 4. Po otrzymaniu od Ciebie danych do ubezpieczenia przygotujemy  dla Ciebie indywidualną ofertę , którą prześlemy  na Twój adres e-mail.

 5. Jeśli zaakceptujesz składkę polisę przyślemy pocztą  w 2 egzemplarzach.

 6. Wpłacisz składkę na konto wskazane w polisie, odeślesz nam 1 egzemplarz polisy i będziesz ubezpieczony

 

DO POBRANIA


 

ZOBACZ INNE UBEZPIECZENIA